Es salatü vesselamü aleyke Ya RAsul !
  Peygamberimizin Sünnetleri
 
>“İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.” Hadis-i ŞerifPEYGAMBER S.A.V EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1.Hayırlı işlerde sağı, adi işlerde solu kullanmak.
2. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.
3. Yemeğe besmele ile başlamak, 'ın sonsuz ikram ve nimetlerini tefekkür ederek yemek, sonunda da hamd etmek.
4. Yemekte tabağın kendi önümüze gelen tarafından yemek.
5. Yerde bir sofra bezinin üstünde yemek. İhtiyaç olduğu takdirde masada da yenilebilir.
6. Yemeğe sofradakiler ile beraber başlamak.
7. Acıkmadıkça yememek, tam doymadan yemeği bırakmak.
8. Tabağa az yemek koydurtup artık bırakmamak.
9. Sofrada sağ dizi dikip, sol dizi yere yatırmak.
10. Saf ipek ve saf altın Ümmet-i Muhammed'in erkeklerine haram kılınmıştır.
11. Selamı yaymak. Selam, kelamdan önce gelir.
12. Eve girince ilk söz ev halkına selam vermek olmalıdır.
13. Selamla birlikte samimiyetle, tebessüm ederek musafahada bulunmak.
14. Musafaha ile birlikte, hürmet, samimiyet ve şefkate vesile olan kucaklaşmalar yapılabilir. Süfli hisleri uyandıracak sarılmalar caiz değildir.
15. Musafahada önce eli uzatan çekmelidir. Biz çekersek buluşmadan memnuniyetsizlik manası çıkabilir.
16. İlmiyle amil din adamları ile adil devlet başkanlarının eli öpülür, beşeri hisleri yok olmuş yaşlı hanımlara selam verilebilir, gerekirse eli de öpülebilir. Yeter ki fitneye sebep olmasın.
17. Hediyeleşmek ve gelen hediyeye aynıyla veya daha güzeliyle karşılık vermek.
18. Az gülmek, gülünce kahkaha ile değil, tebessüm ederek gülmek. Mütebessim olmak.
19. Çoğu zaman susmak, tefekkür etmek, ihtiyaç olunca konuşmak.
20. Tane tane, orta bir ses tonuyla konuşmak. Çok mühim şeyleri üç defa tekrar etmek.
21. Konuşmaya 'ın adıyla başlamak ve 'ın adıyla bitirmek.
22. Nefsi ve dünyalık bir şey için öfkelenmemek. Bir hak zayi olduğunda ve uhrevi meselelerde, ve din hakkı için öfkelenmek.
23. Doğru sözle şaka ve mizah yapmak.
24. Boş işler (malayani) ile iştigal etmemek.
25. Uyku için yatınca önce sağ tarafına yatmak, sağ yanağını sağ avucunun içine koymak ve o günün muhasebesini yapmak.
26. Yüzükoyun yatmamak.
27. Yatağa girdiğinde avuçları açık olarak birleştirerek İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup avucunun içine üfleyip sonra bütün vücudunu sıvazlamak, bunu üç defa tekrarlamak.
28. Beyaz giymek.
29. Mest giymek.
30. Ayakkabı giyerken önce sağdan başlamak, çıkarırken de önce soldan çıkarmak.
31. Takke ve sarıkla başı kapatıp namazı öyle kılmak.
32. Soğan ve sarımsak kokusuyla mescid ve meclislere yaklaşmamak.
33. Üzerinde kudsi kelimeler ve ayetler yazılı eşya ile tuvalet ve pis yerlere girmemek.
34. Misafire elinde bulunandan ikramda bulunmak. Misafir ve ziyaretçileri temiz bir kılık kıyafetle karşılamalı.
35. Aksırınca sesi az yükseltip, "Elhamdülillah" demek. Böyle diyene de "Yerhamükellah" demek. Bize dediklerinde "Yehdina ve yehdikümüllah" diye cevap vermek. Bu üçe kadar böyle mukabele şeklinde devam edebilir. Üç defadan fazla aksıran olursa, nezleden aksırmıştır ve mukabele gerekmez.
36. Esnemeyi mümkün olduğu kadar gizlemek. Ağzı elle kapayarak gidermeye gayret etmek. Namazda iken esneme gelirse, ayakta ise sağ elin, diğer hallerde ise sol elin tersi ile ağzı kapatmak münasip olur.
37. Davete icabet ve hediyeyi kabul etmek.
38. Gelen misafire ikramda bulunmak.
39. Gözlere sürme çekmek (yatarken)
40. Misvak kullanmak
41. Çevreyi temizlemek
42. Sadaka vermek.
43. Büyük ve umumi banyolarda tesettürle yıkanmalı, peştamal kullanılmalı.
44. Mümkünse her abdest alışta misvak kullanmak.
45. Abdest aldıktan sonra kıbleye dönüp su içmek
46. Cömertlik. Cömert 'a yakın, cimri ise 'a uzaktır. Cömertlik kökü cennette olan bir ağacın dünyaya sarkmış dalıdır. Kim o dala tutunursa o dal onu cennete çeker.
47. Çok tefekkür etmek. "Tefekkür gafleti izale eder. Ölümü tefekkür etmek fani lezzetleri acılaştırır. Eşyanın üzerindeki fena damgasını gösterir."
48. Suyu üç yudumda ve oturarak içmek
49. Kabristandan geçerken selam vermek ve onbir İhlas okumak
50. Ölmüş kimseleri hayırla yad etmek.
51. Tırnak kesmeye şehadet parmağından başlamak
52. Tırnağını Cuma günü kesmek
53. Kabirleri ziyaret etmek. Gafleti dağıtır ve uhrevi tefekküre vesile olur. Kabristanın kapısına yaklaşınca, kabir halkına gizlice selam verilir. "Ey kabir sakinleri, esselamu aleyküm. Sizler bizden önce geldiniz, bizler de sizleri takip edeceğiz. Size 'tan af ve mağfiret dileriz." Şeklinde selam ifade edilebilir. Sonra ziyaret edilecek merhumun ayakucu tarafından yaklaşılır. Yüzüne müteveccihen veya kıbleye karşı durulur. Kur'an ve dualar okunabilir. Ziyaret esnasında mezarları çiğnemek mekruhtur. Şayet geçip gitmek için başka müsait yol yoksa, merhuma sevap hediye edilerek, geçilebilir. Mezar üzerindeki yeşillikler yolunmaz, bilakis çiçekler ekilir. Kurumuş otlar ayıklanır.
54. Hasta akraba, dost ve arkadaşları ziyaret etmek. Onlara teselli ve ümit vermek. Ziyareti uzun tutmamak. Hastanın hoşa gitmeyecek hallerini başka yerde anlatmamak.
55. Yatarken sağ tarafına yatmak
56. Abdestli yatmak
57. Anne-babaya itaat etmek, onlara ihsanda bulunmak, kalplerini kırmamak ve hayır dualarını almak.
58. Yemeğe tuz ile başlamak
59. Sofrada sirke bulundurmak
60. Ayakkabıyı giymeden önce ters çevirmek, içine birşey girmişse silkelemek.
61. Yolda başı öne eğik yürümek
62. Biri seslendiğinde seslenene doğru bütün vücudu ile dönmek
63. Cuma günü gusl abdesti almak
64. Güzel koku sürünmek
65. Yemeği tek bir kaptan yemek
66. Yemekte güzel şeylerden bahsetmek (Yemekte konuşulmaz lafının aslı yoktur)
67. Günde iki öğün yemek
68. Camiye Girerken birileri varsa selam vermek yoksa Esselamu Aleyna ve Ala iba dilla hissalihiyn demek.
69. Suyu üç yudumda oturarak içmek
70. Evden çıkarken aynaya bakmak
71. Sabah hiç birşey yapmadan önce elini yüzünü yıkamak.
72. Tebessüm etmek.
73. Yanında ayna taşımak.
74. Yanında tarak taşımak.
75. Yatmadan önce dişlerini temizlemek.
76. Yanına gelen çocuklara güzel muamele etmek, onlara dua etmek.
77. Davete icabet ve hediyeyi kabul etmek.
78. Dua ederken " Subhane Rabbiyel aliyyül ağlel vehhab " ile başlamak.
79. Sofra hazırlanırken yardımcı olmak.
80. Büyükleri sofraya oturmadan sofraya oturmamak.
81. Yemeğe başlarken Besmele çekip, 'a vermiş olduğu nimetler için şükür etmek.
82. Sağ eliyle yemek.
83. Ağızda yemek varken konuşmamak, gülmemek.
84. Yemek seçmemeye özen göstermek.
85. Lokmasını ve aldığı yemeği bitirmek.
86. Toplu yemek yenirken herkes yeyip bitirmedikçe sofradan kalkmamak.
87. Yemek bitince "Elhamdülillah" demek.
89. Yemeği yapana teşekkür etmek.

90. Sofra kaldırırken yardımcı olmak.
91. Gezinerek yemek yememek.
92. Acıkmadan yemek yememek.
93. Yemek tabağını iyice sıyırmak.
94. Meyveleri sağ elle yiyip çekirdeğini sol elle çıkarmak.
95. Gömleğin düğmelerini aşağıdan yukarı doğru iliklemek,çözerken yukardan aşağı doğru çözmek
96. Yeni bir elbise edindiklerinde, onu cuma günü giyerlerdi
97. Akşam olduğunda ışığı yakmadan önce perdeleri çekmek.
98. Her gün ölümü düşünmek
99. Haksızlığın karşısında susmamak
100. Her gün saçları iki kez taramak 


"Sünnetimden yüz çeviren benden değildir." buyuran Efendimiz (s.a.v) de birçok hadis–i şerifinde ısrarla Sünnet'e sarılmamızı emretmektedir. Veda haccında da: "Size iki şey bırakıyorum, onlara sarıldığınız müddetçe sapıklığa düşmezsiniz. Bunlar: Kur'an ve Sünnet'tir."  buyurmuş ve sapıklıktan kurtuluşun adresini vermiştir.

Kuran-ı Kerim'i anlamanın yolu Hz.Peygamberin sünnetini anlamaktan geçtiğine göre sünneti iyi bilen ve iyi yaşayan bir müslüman Kuran-ı anlamış ve ona göre yaşamış olacaktır.Kuran'ın istediği tarif ettiği bir mümin olarak RABBİNİN huzuruna çıkacaktır.ALLAH cc cümlemizi KURAN-I KERİMİ ve SÜNNETİ en iyi şekilde yaşayan,ALLAH'IN ve PEYGAMBERİN S.A.V razı olduğu kullardan eylesin.
AMİN!!
 

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN SÜNNETLER 

Bir Hadis-i Şerif meali şöyledir;

"Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana 100 şehit sevabı vardır!" 

-Bir kimse tuvaletteyken kıbleye önünü ve arkasını dönmezse ona bir sevap yazılır. Ve bir günahı silinir" (TABERANİ)
-"Bıyıklarını kısaltmayan bizden değildir" (MUCEMUS SAĞIR)
-"Beyaz telleri koparmayın. Çünkü o kıyamet günü bir nurdur." (İBN HİBBAN)
-"Başın bir kısmını traş edip bir kısmını perçem olarak bırakmayın." (BUHARİ)
-"Kadının saçlarını traş etmesini (zaruret olmaksızın kökünden kesmesini) yasakladı." (NESAİ)
-"Misvak erkeğin güzel konuşma yeteneğini arttırır." (RAMUZ EL E- HADİS)
-"Allah Rasulü (S.A.V) yürürken sağa sola bakmazdı." (Ramuz EL E-HADİS)
-"Katığımızın efendisi tuzdur." (İBNİ MACE)
-"Kendisine gülme geldiğinde elini ağzına tutardı." (R.E.H)
-Biriniz ayakkabı giyince sağdan başlasın, çıkarırken de soldan başlasın. (MÜSLİM)
-"Borçlu olan bir kimse Allah Teala Yolunda öldürülürse sonra diriltilip tekrar öldürülse daha sonra diriltilip tekrar ölüdürülse borcunu ödemeden yine de Cennet'e giremez." (NESAİ)
-"Rasulullah (S.A.V) odama girmemişti yerde atılmış bir ekmek parçası gördü. Hemen alıp onu sildi. Ve yedi bana da 'Ey Aişe Kerim olana ikram et zira şu ekmek bir kavimden nefret edip kaçmışsa bir daha dönmemiştir buyurdu" (İBNİ MACE)
-"Alıcı olmadığınız halde fiyatları kızıştırmak için müşteri ile satıcının aralarına girmeyin" (BUHARİ)
-Kabir üzerine su dökmek , Kabri balık sırtı yapmak,
-Cenaze evine yemek göndermek,
-Kabristana selam vermek (Essalamü aleyküm ya ehlel kubur),
-Aksıranın Elhamdülillah deyince duyanın Yerhamükellah demesi,
-Namazda kıyamda iken rükuya eğilirken sol ayağı sağ ayağın yanına getirmek,
-Namazda sol ayak üzerine oturmak sağ ayağı dikmek,
-Gömleğin düğmelerini aşağıdan yukarı doğru iliklemek,Çözerken yukarıdan aşağı doğru çözmek,
-Camide namaz bittikten sonra çıkarken el sıkışıp 3 kez sallayarak tokalaşmak (İmam-ı Gazali -Hüccetül İslam -Sabah Namazının Kılınış Babı)
-Namazda Ruküya giderken erkeğin sırtının düm düz olması, kadınınki düze yakın ama tam düz olmaması (İmam-ı Gazali -Hüccetül İslam -Namazın Sünnetleri)
-Camiye Girerken birileri varsa selam vermek yoksa Esselamu Aleyna ve Ala iba dilla hissalihiyn demek.
-Ezan okunurken durmak. Gidebiliyorsa camiye koşmak.
-Allah Rasulu (s.a.v) tuvalete yada banyoya girdiginde sol ayakla girip sağ ayağıyla çıkar cok uzun muddet orada durmaz ve girerken de "Allahumme euzu bike minel hubsi ver habais"duasini okurmus ve banyo esnasindada edep yerleri kapali olarak duş alirmis.
-Duş aldıktan sonra çıkarken ayaklarını soğuk suyla yıkamak.
-İmanını sık sık tazelemek. -Bunun nasıl olduğunu sahabe-i kiram Efendimiz (s.a.v) 'e sorduklarında -La İlahe İllallah diyerek buyurmuşlardır. (İmam Gazali -Mukafeşetük Kulb)
-Allah Rasulü efendimiz her gece yatmadan evvel iki elini açarak birleştirir,İhlas,felak va nas surelerini okuyarak ellerinin içine üfler sonra başından ve yüzünden başlayarak üç defa elinin eriştiği kadarıyla bütün vücudunu sıvazlar ondan sonra yatardı.Hz Aişe validemiz efendimizin bunu her gece üç defa yaptığını rivayet etmektedir.
-İki kişi de olsa, farz namazı cemaatle kılmak.
-Namazları sarık veya takkeyle kılmak,
-Abdestte, eli ve ayakları üç defa yıkamak,
-Abdest alırken başı kaplama mesh yapmak [Maliki ve Hanbeli’de farzdır],
-Misvak kullanmak...

 

[Hakim]
Efendimiz  (S.A.V.)' in unutulan sünnetlerinden bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.
 
 

 -Hacamat yaptırmak (Kan aldırmak)
- Kuşluk, Evvabin, Teheccüd, Tehiyyet-ül-mescid, Sübha namazı kılmak,
-İstişare ve istihare yapmak,
- Aksırınca Elhamdülillah demek.
-Ödünç verirken iki şahit bulundurmak veya senet yazmak. Buna vacib diyen âlimler de olmuştur,
-Sünnete uygun selam vermek,
- Cuma günü gusletmek,
-Duada elleri sünnete uygun açmak,
-Faydalı işe başlarken Besmele çekmek,
- Yatağa abdestli girmek,
-Ölüm veya kötü bir haber duyunca, (İnna lillah ve innâ ileyhi râci’ûn) demek.
-Müsafaha etmek (iki müminin karşılaştıkları zaman toka yaparak salavat okumaları)
-Hutbenin arapça okunması,
-Sakalın dudaktan itibaren bir tutam olması,
-Kıymetsiz yerlere girerken sol ayakla girilip, sağ ayakla çıkılması,
-Mübah olan yerlere sağ ayakla girilip sağ ayakla çıkılması (oda, taksi, dükkan v.s. )
-Namazları başı açık kılmamak (Erkekler için takke, sarık vs takılmalı)
-Abdestte ayakları üç defa yıkamak,
-Yolculukta arkadaşlarından birini reis seçmek,
-İstişare etmek,
-Sakal ve bıyık bırakmak,
-Yatmadan önce saçlara zeytinyağı sürmek,
-Çevreyi temizlemek ,
-Abdest aldıktan sonra kıbleye dönüp su içmek ,
-Suyu üç yudumda ve oturarak içmek ,
-Zemzem suyunu kıbleye dönük ayakta içmek,
-Kabeye dönerek başında besmele sonunda hamd ederek başı kapalı olarak içmek,
-Bıyıkları kaşlar kadar uzatmak,
-Kabristandan geçerken selam vermek ve onbir İhlas okumak,
-Ölüye definden sonra telkin vermek,
-Tırnak kesmeye şehadet parmağından başlamak,
-Tırnağını Cuma günü kesmek,
-Yatarken sağ tarafına yatmak,
-Yemeğe tuz ile başlamak,
-Sofrada sirke bulundurmak, Evde de sürekli sirke bulundurmak. Çünkü bir hadis-i şerifte sirke giren eve fakirlik girmez diyor.
-Ayakkabıyı giymeden önce ters çevirmek, (içine böcek vs girmişse çıkarılması için)
-öşür vermek (Farz),
-Ezanın yüksekte okunması (mikrofon olmadığında),
-Sabah ve ikindi namazından sonra istiğfar okumak,
-Yemeğe konan sineği kovalamayıp üzerine bastırmak (bir kanadında zehir diğer kanadında panzehir olduğu için ),
-Her gün ölümü düşünmek,
-Gözlere yatarken sürme çekmek,(ismid taşından olan sürme olacak.),
-Salavat okumak (Ömründe bir defa okumak farz, İsmi duyunca vacip, her seferinde ismi duyulunca müstahap),
-Her gün tövbe etmek,
-Kabirleri ziyaret etmek,
-Güneş doğduktan sonra bir miktar uyumak,
-Yolda başı öne eğik yürümek,
-Biri seslendiğinde seslenene doğru bütün vücudu ile dönmek,
-Abdest aldığında ve mescide girdiğinde namaz kılmak,
-Güzel koku sürünmek
-Mahrem yerleri traş etmek (En fazla 15-40 günü geçmemek),
-Oturarak küçük abdest bozmak (Ayakta bozmak tahrimen mekruhtur)ve erkeklerdeki prostat kanserinin başlıca nedeni sünnete uygun abdest bozmamaktan kaynaklanıyor.
-Abdest bozarken kıbleye dönmemek Yemek yerken düşen lokmayı alıp yemek,
-Yemeği tek bir kaptan yemek ,
- Elle yenen bir yiyeceği iki parmakla değil de üç parmakla tutarak yemek,
-Yemekten sonra parmağını yalamak ,
-Yemekte sağ ayağı dikip sol ayak üzerinde oturmak (Askerde avcı oturuşu) ,
-Yemekte güzel şeylerden bahsetmek (Yemekte konuşulmaz lafının aslı yoktur)
-Buğday ekmeğine arpa unu karıştırmak, (şimdi sağlıkçılarda bunu tavsiye ediyor.)
-Günde iki öğün yemek,
-Cevizi peynirle yemek (Şifadır) , Üzümle ekmek yemek,
-Başka bir şehire gittiğinde ilk önce soğan yemek,(efendimiz (sav) tavsiye buyurmuşsa muhakkak bi faydası, gerekli yanı vardır.)
-Ölüm halinde su içirmek,
-Cenaze namazı için tesbih çekmeyi Terketmemek,
-Cenaze namazından sonra ayakta dua yapmamak

 

 

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: mustafa( ), 14.03.2014, 09:38 (UTC):
elinize saglik, allah razi olsunBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:

 
  Bugün 17 ziyaretçi (68 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=